Pilt1

Järgmine Praline töörühma kohtumine toimub Tallinnas 6.-7.10.2022. Teemaks digioskused täiskasvanuõppes.

Täiskasvanute õppe edendamine võrgustikus PRALINE
Meie ühingu põhitegevus – kutseõppe edendamine on jõudnud üle-Euroopalise projekti põhiteemaks. Paar aastat tagasi kutsusime viie maa võrgustiku EUProVETi esindaja Matti Isokallio esinema EKEÜ kevadseminarile rääkimaks võrgustikutööst Euroopa tasemel. Liitunud olid viie maa kutseõpet esindavad liidud: Soomest, Sloveeniast, Inglismaalt, Hollandist ja Iirimaalt. Eesmärgiks on neil kutseõppe alase poliitika tegemine läbi võrgustiku Euroopa Liidu üleselt. Kuid viis riiki on vähe.
Teisel katsel õnnestus projektitaotlus ja teoks saab uus projekt Praline. Projekti teema on fokusseeritud täiskasvanuõppe edendamisele võrgustikus. Haaratud on juba lisaks eelmainitutele ametikoolitust esindavad liidud Hispaaniast (2 partnerit), Prantsusmaalt, Türgist, Portugalist, Horvaatiast, Saksamaalt ja Eestist, kokku 12 riigist 13 partnerit.

16.detsembril toimus esimene osa ja 11.veebruaril II osa avaseminarist, kus kõik partnerid said tutvustada oma riikide ametiõppe süsteemi täiskasvanuõppe fookusest lähtuvalt ja tuua esile parimad praktikad, aga ka kitsaskohad.

Projekti olulisemad eesmärgid on:

  • Tugevdada olemasolevat rahvusvahelist koostöövõrgustikku vastastikku õppides üksteiselt ja tõsta võrgustiku suutlikkust.
  • Toetada praegust rahvuslike võrgustike professionaalsust ja tugevnemist.

EKEÜle on see esimene sellise rahvusvahelise ulatusega projekt. Juhtimiskomiteesse kuulub meie poolt Triin Laasi, Meeli Kaldma koordineerib projekti tegevusi. Edaspidi on võimalus kaasata  projekti tegevustesse nii meie ühingu liikmeid kui ka spetsialiste kutseõppega tegelevatest erinevatest organisatsioonidest. Kõik, kellel on huvi osaleda veebipõhistes aruteludes, andke märku, veebipõhiselt pole kuulajate arv piiratud.

Kavas on 7 seminari erinevates riikides, järgmine on Prantsusmaa kord eeldatavasti maikuus ja järgmine septembris Türgis. Kas need saavad toimuma distantsilt, hübriidselt või kohapeal, näitab aeg.

Projekti algus: 15/01/2021
Projekti lõpp: 14/01/2024

Pildikesi meie aktiivgruppide sessioonidest:

Pilt2Pilt3

EKEÜ juhatuse liige, Praline projekti koordinaator
Meeli Kaldma

Pralinee projekti kohtumine Dublinis, Iirimaal

EKEÜ liikmed Meeli Kaldma ja Karen Sukiasyan võtsid osa Praline projekti 4. kohtumisest, mis seekord toimus 10. – 11. mail 2022 Iirimaal, Dublinis. Selle kohtumise põhirõhk oli migrantide keeleõppel. Partnerid ja väliseksperdid rääkisid paljudel teemadel ning jagasid Iirimaa FET-i (Further Education and Training) ja ESOL-i (English for Speakers of Other Languages) häid kogemusi. Seoses hiljutiste dramaatiliste arengutega Ukrainas on ka Iirimaa võõrustanud tohutult palju põgenikke. Seetõttu keskendusid eksperdid kohtumisel ka kohalikele väljakutsetele ja võimalikele tegevustele, nimelt ESOL’i võimaluste kavandamisele ja pakkumisele Ukraina kodanikele. PLA kohtumine lõppes üsna huvitava disainimõtlemise töötoaga, kus osalejad püüdsid uurida praegust kutseharidusmaastikku, väljakutseid, võimalusi ja tulevikku.

Järgmine kohtumine toimub 6. - 7.10.2022 Tallinnas, kus põhirõhk on digioskused ja e-juhtimine täiskasvanuõppes.

 Praline iirimaa kogu grupp 2

Go to Top