Sügisseminar korraldatakse koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ning SA INNOVEga.

Päevakord:

Kolmapäev, 16.09.2009.a.
10 30 – 10 40 avamine, seminari rakendamine
10 40 – 12 00 Haridus- ja teadusministeeriumi infoblokk
12 00 – 12 15 kohvipaus
12 15 – 13 45 Õppekava rakendamine (M. Lauristin)
13 45 – 14 30 lõuna
14 30 – 14 40 Kutseõpetaja koolitamine (S. Rekkor)
14 40 – 15 00 kohvipaus
15 00 - 16 30 Haridusasutuse juhi kompetentsimudel (Mait Raava)
16 30 – 18 00 Kutseõppeasutuste akrediteerimine: poolt ja vastu.
18 00 – 19 00 majutamine
19 00 – 24 00 Seminaripäeva arutelude jätk Haanjamehe talus, õhtusöök
Neljapäev, 17.09.2009.a.
09 00 – 10 30 Sissejuhatus koolitusprogrammi ja kommunikatsioonivaldkonda.
Kommunikatsioon kui juhtimise vahend ja osa organisatsioonikultuurist.
Strateegiline kommunikatsioon
10 30 – 11 00 Kohvipaus
11 00 – 12 30 Suhted meediaga. Eesti meediamaastiku analüüs, meedia toimimise eripärad ning trendid
12 30 – 13 30 Lõuna
13 30 – 16 00 Kuidas luua uudist? Meediasuhete tööriistad ja taktika
Kommunikatsioonikoolitust viib läbi AS Corpore

 

EL Sotsiaalfond

Go to Top