18. september
12.00 Lõuna Narva Kutseõppekeskuses
13:00 - 13:05 Avamine - Tanel Linnus
13:05 - 14:00

Mis ootab kutseharidust - Mart Laidmets (HTM asekantsler)  

14:00 - 14:30 Kutsehariduse maine - turundusest ja teadlikkuse tõstmisest - Eero Loonurm (SA Archimedes kommunikatsioonijuht)
14:30 - 15:00 Kohvipaus
15:00 - 16:30

Paneeldiskussioon: missuguseid muutusi võib ette näha uuel finantsperioodil ja pärast seda. Milliseid rolle eri osapooled peaksid endale sellega seoses võtma? - Terje Haidak (HTM),  Meelis Paavel (SA Töötukassa), Mihkel Susi ( MKM)

16:30 Ringkäik Narva Kutseõppekeskuses
17:00 Majutumine
18:00 Õhtusöök ja seltskondlik koosviibimine hotellis Inger http://www.inger.ee
19 september
09:30 - 10:30

Kutseõppeasutuse seadus (KÕS), elukestva õppe strateegia  - Andres Pung (HTM)
KÕS-i rakendusaktid - Kalle Toom (HTM), Kati Uusmaa - (HTM jurist)

10:30 - 11:00 Kohvipaus
11:00 - 12:30 Õpetaja ametikoht, kutseõpetajate täiendkoolitus - Külli All (HTM)
Õppekavade reform - Kaie Piiskop (SA Innove)
12:30 - 13:30 Lõuna
14:00 - 15:30

Ida-Virumaa eripära - Andres Noormägi (Ida-Virumaa maavanem),
Tiit Kuusmik (Toila vallavanem), Katri Raik (TÜ Narva Kolledži direktor)

15:30 Seminari lõpetamine ja kojusõit
Go to Top