18. september

12:30 – 13:30

Lõuna

12:30 – 15:00

 • „Kutseõppeasutuse õpetaja töö hindamine õpilase arengu toetamisel“ töötubade kokkuvõtted. Töötubade eksperdid Mati Sööt (Implement Inscape OÜ), Kaie Piiskop (SA Innove), Tiia Lepik (Miina Härma Gümnaasium)
 • „Tööandjate ootused, võimalused ja vajadused seoses töökohapõhise õppega ja kutseõppega üldiselt. Kutseõppeasutuse juhi ja õpetaja roll õppija toetamisel tööandja seisukohalt“. Toomas Tamsar (Tööandjate Keskliit)
 • „Töökohapõhise õppe rakendamise võimalused ettevõttes ja saadud kogemused“. Ulvi Salundo (Statoil Fuel & Retail Eesti AS koolitusspetsialist)
 • „Õpetajate roll õppurite arendamisel töökohapõhisel õppel“. Riina Müürsepp (Pärnu Kutsehariduskeskus)

15:00 – 15:30

Kohvipaus

15:30 – 17:00

 • Tööandjate paneel: Millisena näeme koostööd kutseõppeasutuse ja ettevõtte vahel? Töökohapõhine õpe. Osalevad: Toomas Tamsar (Tööandjate Keskliit); Raul Oreškin (Kultuuriministeerium); Jaanus Luberg –(MS Balti Trafo OÜ); Anu Ulp (Hanza Tarkon); Aksel Ers  (Narva Elektrijaamad); Ülle Matt (AS Ericson); Ulvi Salundo (Statoil Fuel & Retail Eesti AS); Jüri Sasi (Haridus- ja Teadusministeerium)

17:30 – 17:45

Paus

17:45 – 18:45

 • Töökohapõhise koolituse rakendamine järgmisel perioodil. Nele Labi (SA Innooe)
 • Arutelu ja ettepanekud

19:15

Õhtusöök

19. september

09:00 – 10:30

 • „Kutseharidus täna ja homme“. Mart Laidmets
 • „Kutseseadus“, kutseõppeasutuste roll. Külli All
 • „Dokumendihalduse konsolideerimine õppeasutustes“. Terje Mäesalu

10:30 – 11:00

Kohvipaus

11:00- 12:30

 • „Elukestva õppe strateegia kutsehariduse programm, praktika programm, väljalangevuse ennetamine, toetuste auditi tähelepanekud“. Jüri Sasi
 • „Kutsehariduse rahastamine“. Teet Tiko
 • „Õppekavade reform“. Kaie Piiskop

12:30

Lõuna

13:30

Kojusõit

Go to Top