14.-16. aprill 2009
Kuressaare

Laadi alla: EKEÜ 10 ajalootrükis

Laadi alla printversioon: Kevadseminari ajakava

I päev
Teisipäev, 14.04.2009

13.30 – 14.20 Kogunemine ja registreerimine – hotell Mardi, Vallimaa 5a (Kuressaare Ametikool)
13.00 – 14.20 Lõuna restoranis Kass, Vallimaa 5a
14.30 – 16.00 Seminari avamine – Neeme Rand, EKEÜ; ruum K-4, Kuressaare Ametikooli peahoone II korrus, Kohtu 22/ Vallimaa 5a
Lõppenud arengukava täitmise lühikokkuvõte. Eesti kutseharidus rahvus­vahelises võrdluses – Andres Pung, HTM
Eesti kutsehariduse hetkeseis: statistika – Kalle Toom, HTM
Majandustrendid ja võimalik mõju kutseharidusele – Aivar Sõrm, SEB
16.00 – 16.30 Kohv/tee/vesi
16.30 – 18.00 Regionaalne areng ja innovatsioon – Garri Raagmaa, TÜ PK
Sotsiaalpartnerite rahulolu kutseharidusega. Uuringu tutvustus – Meeli Kaldmaa, EKEÜ / Tallinna Teeninduskool
Innovatsiooniaasta tutvustus – Urmas Kõiv, Innovatsiooniaasta 2009 juht
18.00 – 19.00 Õhtusöök restoranis Kass
20.00 – 21.40 Tapatöö jumal – Kuressaare Linnateater. Etendus ühes vaatuses Osades Kersti Kreismann, Sulev Teppart, Piret Rauk ja Jüri Aarma. Yasmina Reza – Reille´de poeg Ferdinand lõi Houille´de pojal Brunol bambuskepiga sisse kaks esihammast. Poistevahelise tüli klaarimiseks kohtuvad … (loe edasi lisast)

II päev
Kolmapäev, 15.04.2009

09.00 – 10.30 Täiskasvanuhariduse arengud ja viimased uuringud –  Evelin Tiitsaar, HTM
Uue arengukava eesmärgid, meetmed, tegevused, indikaatorid – Andres Pung, HTM
Üldharidusõpe kutsehariduses – Külli All, HTM
10.30 – 11.00 Kohv/tee/vesi
11.00 – 12.30 Rühmatööd:
1.&2.   Milline võiks olla üldharidusõpe kutsehariduses? Üldhariduse osakaal kutse­kesk­haridus­õppes? Kutseõppe erinevate vormide rakendamine (nominaal­aja arvestus jmt), ruumid 310 ja 308
3.&4.   Kutsehariduse mainekujundus, ruum K-4
5.&6.   Kutseõppeasutuste autonoomia, selle suurendamise võimalused ning olemas­oleva autonoomia tõhusam kasutamine (koolikorraldus; pakutavad õppevõimalused – sihtrühmad, kutseõppeliigid, õppevormid, õppekoormus, õppekorraldus; koostöö ja teenused kogukonnale; koolide vaheline koostöö; jmt), ruumid K-1ja K-2
12.00. Kokkuvõte rühmatöödest
12.30 – 13.20 Lõuna
13.20 – 13.30 Ühispilt
13.30 – 14.00 Seadusemuudatused ja nende mõju hariduses – Tõnis Lukas, HTM
14.00 – 15.30 Rühmatööd
1.&2.   Õpetaja töö kutseõppeasutuses: millest koosneb õpetaja töö? kuidas õpetaja tööd arvestada ja tasustada? kas atesteerimine ja kvalifikatsiooninõuded või kutseõpetaja kutsestandard? kas peaksid olema (miinimum) palgaastmed? Ruumid K-1 ja K-2
3.&4.   Täiskasvanute koolitus nii taseme- kui täiendus- ja ümberõppes (probleemid, lahendused), ruumid K-4 ja 104
5.&6.   Praktika korraldus koolis (probleemid, lahendused, parimad praktikad), ruumid 308 ja 310
15.00 Kokkuvõte rühmatöödest
15.30 – 16.00 Kohv/tee/vesi
16.00 – 17.00 Näiteid headest praktikatest katkestamise vähendamiseks – Harald Tõru, KAK. Vaba arutelu antud teemal
Tutvustus ja päeva kokkuvõte – Kalle Küttis, HTM
19.00 – 01.00 EKEÜ 10 – Pidukõned, seltskondlik programm ja õhtusöök. Tantsuks Ivo Linna ja ansambel Helios. Hotell Rüütli restoran Ritter, Pargi 14

III päev
Neljapäev, 16.04.2009

10.00 – 10.30 Täiskasvanute tööalase koolituse RKT, probleemid, edasine korraldus – Evelin Tiitsaar, HTM
10.30 – 11.15 Sisehindamise probleemid – Marika Pettai, Sigrit Lilleste, REKK
11.15 – 11.45 ERDF projektide hetkeseis – Teet Tiko, HTM
11.45 – 12.15 RKT-st: probleemid, võimalused – Marje Riis, HTM
12.15 – 12.20 Seminari lõpetamine
12.20 – 13.30 Lõuna restoranis Kass
13.30 – Kojusõit

Go to Top