14.-16.04 toimus Kuressaares Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ühisjõududega korraldatud kevadseminar „EKEÜ 10”, mille põhiteemaks oli kutsehariduse lähiaastate arengukava.

„Noored, kes tänavu kutseõppeasutustesse astuvad, jõuavad tööturule 3-4 aasta pärast, kui tänastest raskustest räägitakse minevikus,“ sõnas EKEÜ juhatuse esimees, Kuressaare Ametikooli direktor Neeme Rand. „noori tuleb erialaste baasoskuste omandamisel igati julgustada sest palka makstakse ikka reaalse töö tegijale, harvem vahendajaile. Kiirem väljund tööturule on osalemine täiskasvanute täiend- ja ümberõpe kursustel ehk nö kiire reageerimine ettevõtete ja tööturu muutunud nõudmistele. Kutseharidus peaks muutuma tänasest veel paindlikumaks, pakkudes kõigile soovijaile vastavat erialast koolitust.“

Seminarist võtsid osa Eesti kutsekoolide direktorid, keskastmejuhid, nõukogude esindajad ja haridusametnikud, kokku enam kui sada inimest. Kolme päeva jooksul arutleti majanduse ja kutsehariduse hetkeseisu üle Eestis ning otsiti rühmatöödes võimalusi üldharidusõppe, praktikakorralduse ning seadusandluse tõhustamiseks. Minister Lukas esines ettekandega „Seadusmuudatused ja nende mõju hariduses“. Tutvustava sõnavõtuga esines osalejaile HTM vastne asekantsler Kalle Küttis.

Kuna seminariga tähistati kümne aasta möödumist EKEÜ loomisest, esitleti ka sellekohast ajalootrükist . Ühing loodi 1999 a samuti Kuressaares, kui liitusid põllumajandus- ja kutsekoolide ning tehnikumide direktorite volikogud. EKEÜ on sotsiaalne partner haridus- ja teadusministeeriumile, tööandjatele ning teistele huvigruppidele Eesti kutseharidussüsteemi arendamisel.

Seminari slaidid leiad siit

Go to Top