16.-17. septembril korraldati Võrumaal järjekordne EKEÜ sügisseminar, kus ühiselt tunti rahulolu edukalt kulgenud vastuvõtu üle kutseõppeasutustes.
Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel oli üle Eesti tänavu kavas kutseõppeasutustesse vastu võtta 10787 õpilast. Tegelikult õppis septembri keskpaiga seisuga esmakursuslasi 11604.

Üle ootuste edukas vastuvõtt juba teist aastat järjest andis alust ka muudatuste tegemiseks kutsehariduse arengukavasse, mis vabariigi valitsuses läinud septembri keskel kinnitati. Ministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Andres Punga sõnul arvestati arengukavas algselt õpilaste arvu vähenemisega.  „Uues arengukavas on õpilaste arv planeeritud stabiilsena. Eks näeb, kuidas läheb tegelikult,“ ütles ta.

Kõige enam esmakursuslasi on majutuse ja toitlustuse valdkonnas – ligi 1400. Kuigi kavandatud kohtade täitmisega ehituse ja tsiviilrajatiste erialade valdkonnas oli probleeme, siis absoluutarvus on nendel erialadel õppima asunuid 1200.

Pung andis ka ülevaate Kanadas Calgarys korraldatud üleilmsetest kutsevõistlustest WorldSkills.

Kuigi ükski Eestit esindanud noormees medalile ei tulnud, oleme üldarvestuses tugevate keskmike seas: 46 riigi hulgas oli Eesti hindepunktide keskmise arvestuses 26.
Maailma tipus on Korea kutseharidus, lisaks tõi Pung tugevatena välja ka Jaapani, Taivani, Šveitsi, Kanada, Austria ning Brasiilia.

Marju Lauristin rääkis seminaril kutsehariduse rollist tänases ühiskonnas, Sirje Rekkor tutvustas kutseõpetajate tasemekoolituse võimalusi Tallinna Ülikoolis ning Mait Raava valmimisjärgus olevat haridusasutuse kompetentsimudelit.

Seminari esimese päeva lõpetas debatt kavandamisel oleva kutseõppeasutuste akrediteerimise vajalikkusest.

Seminari teisel päeval algas Sihtasutus Innove korraldatud neljaosaline kommunikatsioonikoolituste sari, mis on suunatud eelkõige koolijuhtidele ja teabejuhtidele.

Kokku osales seminaril ligi 140 inimest.

Seminari slaidid leiad siit

Go to Top