Head sõbrad.

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu talveseminar toimub 7. – 9. märtsil Viljandis.

Esimesel päeval on kavas HTM kantsler Janar Holmi ettekanne tugiteenuste tsentraliseerimise teemadel, kus meil on võimalus oma mõtteid avaldada ja viime läbi ühingu üldkoosoleku. Juhatuse liikmed annavad ülevaate oma tegevustest töörühmades, komisjonides. Õhtul oleme teatris „Ugala“ ja kuulame-vaatame noorte muusikali „Inetu“.

Teine päev on koolituse päev. Püüame leida vastuseid küsimustele, kuidas luua ja hoida positiivseid töösuhteid, toetavat ja hoolivat töökeskkonda, kuulata ja märgata inimest, parandada tööga seotud hoiakuid ja rahulolu.
Kolmas päev algab haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo kutseharidust käsitleva sõnavõtuga; edasi keskendume HTM kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna teemadele (KÕS, täiskasvanute koolituse RKT, EHIS, õpetajate ametikoht jms); SA Innove  poolt käsitletakse riiklikku õppekava, üldhariduse plokki kutseõppes. Kutsekoja esindajad käsitlevad  arenguid kutsesüsteemis; EKKA võtab kokku esimesed kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise tulemused.

Go to Top