Head kutseõppe edendajad!

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu (EKEÜ) juhatuse esimees Tarmo Loodus esines neljapäeval, 18. mail ettekandega Riigikogus (RK), kus riikliku tähtsusega küsimusena oli aruteluks kutsehariduse teema. Eelnevalt olid ühingu juhatuse liikmed osalenud RK kultuurikomisjoni istungitel, et tutvustada kutseharidust ning selle tänaseid murekohti.

RK-s esinesid Aadu Must – kultuurikomisjoni esimees, Mailis Reps – haridusminister, Enn Veskimägi – Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige ja Tarmo Loodus – EKEÜ juhatuse esimees. Sõnavõttudega esinesid Riigikogu liikmed.

EKEÜ poolt tõsteti esile mitmed olulised teemad:
· kutseharidus on üks osa haridussüsteemist kui tervikust ja selleks tuleb tagada õpilastele võrdne kohtlemine kõikidel haridusastmetel;
· igal inimesel peaks olema 25. eluaastaks omandatud kutse;
· selleks et erivajadustega õppija jõuaks tööturule, vajatakse kutsehariduses tugispetsialiste;
· täiendada kutseõppeseadust võimalusega, et eraettevõtjad ja riik saavad asutada tehnoloogiakeskuseid kutseõppe edendamiseks;
· Eesti elukestva õppe strateegis 2020“ eesmärkide saavutamiseks tuleb kutseharidusele tagada rahalised võimalused;

RK istungil osalesid mitme kutsekooli esindajad. Abimaterjaliks tulevaste otsuste tegemisel koostas EKEÜ juhatus RK liikmetele kutseharidust tutvustavad materjalid. Koostöö jätkub ja EKEÜ sügisseminarile plaanitakse kutsuda ka RK esindajad.

pdfEKEÜ_kutseõppe_aruteluks_Riigikogus_18.05.2017.pdf

Otseülekanne: https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/ 

Go to Top