Viimsis, 12.03.2020

EKEÜ kevadseminari "Tippspetsialistid tulevad ka kutseharidusest!" osalejad teevad Haridus- ja teadusministeeriumile ja Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku nimetada kutsehariduse 5 tase kutsekõrghariduseks.

Enamus kutseõppes õppijaid omandab kutseharidust põhikooli lõpetamise järel kutsekeskharidusõppes ja saavad kutseõppeasutuse lõpetamisel 4 taseme kutse. Inimesed, kes asuvad 5 taseme kutset õppima peale gümnaasiumi või kutsekeskhariduse 4 taseme omandamist,  lõpetavad kuni 2,5 aastase õppe ikka kutsekeskharidusena. Kõrgema taseme õppe lõpetamine ei anna õppijale haridusseadustiku alusel mingit uut haridusliku mõistega taset.

Kvalifikatsiooniraamistiku 5 taseme kutseõpe on täna Eestis kutseõppe kõrgeim tase ja seda võiks nimetada kutsekõrghariduseks: See on sisend järgmise tasandi õppesse, seda arvestatakse kõrgharidusse sisenemisel ja vastaks Kutseharidusstandardi seaduses sätestatule. Kutsekõrghariduse mõiste ja sidusus kõrgharidusega aitab kaasa kutseõppe maine tõusule ühiskonnas.

5 taseme kutseõppe olemus, eesmärk ja positsioon haridus- ja töömaailmas vajab täpsemat sõnastamist ja sätestamist haridusseadustes.

 

EKEÜ kevadseminarist osavõtjad

12.03.2020

Go to Top