Head kutseõppe edendajad!

Käes on aeg registreeruda seminarile.

Sügisseminar “Kutsehariduse parimad praktikad”– 09.-10.11 Laulasmaal

Neljapäev, 9.11.2017

12.00 – 12.30 Saabumine
12.30 Seminari avamine
12.40 – 14.00  Sõnavõtud:
  Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must
  Haridus- ja Teadusminister Mailis Reps
14.00 – 15.00  Lõuna
15.00 – 16.30 Tööandjate esindaja Enn Veskimägi ettekanne tööjõu probleemidest Eesti  majanduses
  Paneeldiskussioon teemal: Oskustööjõu puudus kui Eesti majanduse arengu pidur. Kuidas ja milliste osapoolte kaasabil olukorda muuta, sh osapoolte rollid ja vastutus?
16.30 – 17.50 Rühmatööd:
  Mida saavad teha oskustööjõu kriisi leevendamiseks paneeldiskussiooni osapooled?
17.50 – 18.10 Värskenduspaus
18.10 – 18.30 Päeva kokkuvõte
18.30 – 20.00 Vaba aeg
21.00 –  Õhtusöök, muusika, tants, pidu  DJ Mart Juurega
   

Reede, 10.11.2017

9.30 – 9.45 Sissejuhatus seminaripäeva ja eelmise päeva kokkuvõtted
9.45 –  11.45 HTM infoseminar
11.45 – 12.15  Kohvipaus ja tubadest check-out
12.15 – 12.30 Sissejuhatus kutsekoolide parimate praktikate ja parendusettepanekute teemaplokki:
12.30 – 13.30 Paralleelsessioonides kolm töötuba järgmistel teemadel:
  1. Turundus ja mainekujundus
  2. Ettevõtlikkuse arendamine
  3. Kutsehariduse paindlikud vormid, võimalused
13.30 – 13.45 Kokkuvõtted ja lõppsõna
13.45 Lõunasöök ja kojusõit


Kohtumiseni Laulasmaal!
EKEÜ juhatus

Go to Top