Toimumiskoht: Majaka 2, Tallinna Teeninduskool

Kolmapäev 14. september
10.30 - 11.00 saabumine, tervituskohv
11.00 – 12.30 I sessioon – hariduspoliitika uued tuuled
11.00 – 11.05 seminari avamine – T. Linnus
11.05 – 12.00 Kutsehariduse võimalikest edasistest arengutest – A. Pung
12.00 – 12.30 Üldhariduse osa kutseõppes - K. Piiskop
12.30 – 13.30 lõuna
13.30 – 15.00 II sessioon
13:30 – 14:00  Kutseõpetaja ja õppega seonduv uues KÕS-is - K. Toom
14:00 – 14:30  Avaliku teabe seadusest tulenevad nõuded kooli kodulehel - M. Mereküla
14:30 – 15:00  Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine - M. Kroonmäe
15.00 – 15.30 vitamiinipaus
15.30 – 17.00 III sessioon

15:30 – 16:00 Ülevaade investeeringute kava täitmisest – T. Tiko
16:00 -16:30 Riigivara ja investeeringud riigivarasse – I. Riisaar
16:30 – 17:00 Praktika läbiviimine kutseõppeasutustes - R. Opman
17.00 Esimese seminaripäeva lõpp
Check-in hotelli
19.00 – 23.00 Õhtusöök ja seltskondlik koosviibimine Tallinna Teeninduskooli aatriumis
Neljapäev 15. september
09.00 – 10.30 IV sessioon
09:00 – 09:30 Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler J. Holm
09.30 – 09:50 Täiskasvanute koolitus - M. Kolnes
09:50 – 10:30 näide tööandja, Töötukassa ja kutseõppeasutuse koostööst - M. Ruul, A. Sepp, K. Käsk, J. Vikat
10 30 – 11 00 kohv, tee
11.00 – 12.30 V sessioon
11:10 – 11:50 Haridus- ja Teadusminister  Jaak Aaviksoo
11:50 – 12:30 Kutseomistamise probleemid - M.- K. Kerem
12.30 – 13.30 lõuna
13.30 Seminari lõpp,  võimalus osa võtta REKK-i uuringu „Riiklike õppekavade rakendumine kutseõppeasutustes“ tutvustusest ja arutelust – Auni Tamm, Klaris Uuringud OÜ
Go to Top