Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee

Eesmärgid

Ühingu eesmärk on kaasaegne, innovaatiline, rohemajandust propageeriv kutseharidus Eestis!

Ühingu liikmed panustavad kutsehariduse edendamisse, toimiv koostöö liikmete, tööandjate, töövõtjate ja teiste organisatsioonidega.

Koolitatud ja enesearengut tähtsaks pidavad ühingu liikmed panustavad kutseharidusalasesse seadusloomesse, erinevate programmide ja arengukavade väljatöötamisse.

Eesmärkide saavutamiseks:

  • Teeme haridust puudutavate küsimuste lahendamiseks ettepanekuid;
  • Korraldame rahvusvahelist koostööd riiklike, munitsipaalsete, valitsusväliste ja ühiskondlike asutuste ning organisatsioonidega;
  • Osalemine haridus- ja majandusalastes töögruppides;
  • Teeme ettepanekuid haridusele vahendite jaotamisel;
  • Korraldame koolitusi ja seminare;
  • Korraldame liikmete klubilisi tegevusi.

„Kutseharidus on majanduse vereringe“

J. Tõnisson, 1927 Riigikogus

„Kutseharidus on majanduse vereringe“