Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee

Uudised

Kuno Rooba: Olgem kutseharidusreformiga julgemad

Valitsusliidu koalitsioonilepingust tulenev soov muuta kutseharidust atraktiivsemaks on tervitatav. Tööealise elanikkonna pideva vähenemise tingimustes vajame oskustega inimesi ja inimeste oskused peavad vastama tööjõuturuvajadustele. Sellest vaatest lähtuvalt võiks reformi plaan olla ambitsioonikam ja kaasata ka üldhariduse reformimise. Kogu reformi suureks eesmärgiks võiks olla Eesti õpilastele elukestva õpioskuse tagamine. Hetkel on kutsekeskhariduse õppekavadel õppimine õpilasele rohkem pingutust nõudev kui õpilaste slängis „gümnaasiumis tiksumine“. Kutsekeskhariduse lõpetamiseks nõutava…
Read more

EKEÜ: on ülioluline, et kutseharidus võimaldaks nii kõrgetasemeliste erialaoskuste kui ka eesti keele oskuste omandamist.

Eestikeelne õpe kutsekoolides on viimaste nädalate jooksul tõusnud teravdatud tähelepanu alla.  Arvestades seda, et kutseharidus peab võimaldama nii kõrgetasemeliste kutseoskuste kui väga heal tasemel eesti keele oskuste omandamist, on Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing valmis igakülgseks koostööks lahenduste leidmisel sellele koolide jaoks juba pikalt päevakorral olnud murele. “Eestikeelse õppe pakkumine on paljude kutsekoolide jaoks olnud juba…
Read more

Soomes kohtus Euroopa kutsehariduse koostöövõrgustik

21-23. mail toimus Helsingis 10 Euroopa riigi kutsehariduse katusorganisatsioone koondava PRALINE koostöövõrgustiku kohtumine eesmärgiga õppida Soome kutsehariduse parimatest praktikatest. Kokkusaamist võõrustas Soome Kutsehariduse Edendamise Ühing AMKE.  Konkreetsemalt olid kohtumisel fookuses järgmised teemad:  Murekohtadena tõid soomlased välja üldoskuste taseme languse noorte hulgas, aga ka hariduse valdkonna eelarve nappuse, mis sunnib tegema valikuid.  10 Euroopa riigi kutsehariduse katusorganisatsioone…
Read more

Loodava koalitsiooni suund koolikohustuse ea tõstmisel on õige!

Loodava koalitsiooni plaan tõsta koolikohustuse iga 18. eluaastani või kutsehariduse omandamiseni on toonud üle pika aja kutseharidusega seonduva temaatika taas avalikku arvamus- ja uudisruumi. Tõik, et nende tuhandete noorte käekäik, kes põhihariduse omandamiseni ei jõua, põhihariduse omandamise järgselt edasi ei õpi või kes langevad välja gümnaasiumist või kutsekoolist, koalitsiooni partnerite tähelepanu köidab, on märgiline ja…
Read more

Üldkogu valis uue EKEÜ juhatuse!

16. märtsil toimus Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu kevadseminari „Kutseharidus on tuleviku tegija!“ raames ka üldkoosolek, kus tehti kokkuvõtteid nii 2022. aasta tulemustest  kui vaadati tagasi ühingu viimase kolme aasta olulisematele tegevustele. Muuhulgas oli jagatud rõõm nentida, et kutsehariduse edendajate arv on jõudsalt kasvanud ja nii on ühingul täna liikmeid juba 133! Üldkoosolekul valiti ka ühingule uus juhatus ja toimus teatepulga üleandmine senistelt tegijatelt uutele. EKEÜ juhatuse esinaiseks valiti Tallinna…
Read more

EKEÜ aruande- ja valimiskoosolek toimub 16.märtsil kell 9.00 Pühajärve Puhkekeskuses.

Päevakord: 1. Üldkoosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine. 2. EKEÜ juhatuse 2022.a. tegevusaruande kinnitamine. 3. EKEÜ 2022.a. majandusaruande kinnitamine. 4. EKEÜ juhatuse tegevusaruanne 2020-2023 5. Juhatuse valimine 7. 2023.a. eelarve kinnitamine 8. Kohapeal algatatud küsimused, vaba mikrofon. 9. Hääletamistulemuste kinnitamine, juhatuse väljakuulutamine, asendusliikmete kinnitamine. 10. Koosoleku lõpetamine Palume liikmetel, kes ei saa koosolekul osaleda, anda oma otsustamisõigus…
Read more

EKEÜ kevadseminar 2023

Hea kutseõppe edendaja ja kutseõppe toetaja. Ootame Sind 15.-16. märtsil 2023.a. Pühajärve Puhkekeskuses EKEÜ kevadseminarile ja aruande-valimiskoosolekule. Palun registreeru hiljemalt 3.märtsil! Registreeru: https://forms.gle/V7uoomD9GAP6sHgaA Kevadseminari korraldavad EKEÜ ja FONTES. PÄEVAKAVA Esimene päev, K 15.03.23 10.30 Saabumine 11.00 Seminari avamine ja tervitussõnad – Tarmo Loodus 11.15 Sissejuhatus teemasse –  Triin Laasi-Õige 11.25. Eesti kutseharidus – kas oled…
Read more

EKEÜ kutsub oma liikmeid valima „Kutsehariduse sõpra“

EKEÜ valib igal aastal „Kutsehariduse sõbra“. Inimese, kes on enim panustanud kutsehariduse edendamisse, selle populariseerimisele ja parima toimimise tagamiseks. Ühingu liikmed esitasid jaanuaris „Kutsehariduse sõbra“ kandidaate. Veebruaris toimub hääletamine ja 15. märtsil antakse enim hääli saanud kandidaadile auhind üle. „Kutsehariduse sõbra“ nominendid on: Hea ühingu liige – tee kindlasti oma valik ja hääleta!!! Hääletamine on…
Read more

PRALINE Prantsusmaal

30-31.01 toimus Prantsusmaal La Rochelle’s PRALINE projekti partnerite 6. kohtumine, mis keskendus säästva arengu eesmärkidele ning sellele, kuidas nende eesmärkide poole püüdlemine mõjutab kutse- ja täiskasvanuharidust. Kohtumise korraldajaks ja võõrustajaks oli Philippe Ristord MFR kutsekoolide võrgustikust, mis koondab pea 700 kutseõppeasutust üleilmselt, sh 495 Prantsusmaal ning mille eripäraks on paiknemine maapiirkondades, oma tegevusega regionaalarengu toetamine…
Read more