Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee

Uudised

EKEÜ Kevadseminar „MIS ON MUUTUSTE HIND?“

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing korraldab järjekordse kevadseminari “Mis on muutuste hind?” Seekord koguneme kultuuripealinnas Tartus, VOCO konverentsisaalis 21. ja 22. märtsil 2024. Teemadeks on õppimiskohustusliku ea pikendamine, koostöö üldharidusega, rahvusvahelistumine, kutsehariduse reform ja jätkusuutlikkus. Räägime ka kaitsetahtest ja liikumise olulisusest. Pidulik õhtusöök toimub Heino Elleri muusikakoolis. Registreerimine kestab kuni 18.03 kella 9.00-ni Eraldi programm on koolide haldusjuhtidele, mida korraldab Tartu Kunstikool oma aparaaditehase…
Read more

Eelteade: EKEÜ kevadseminar   21.-22. märtsil Tartus VOCOs 

EKEÜ ootab kõiki kutsehariduse edendajaid ja partnereid Tartusse 21.-22. märtsil kevadseminarile, et rääkida hariduselu põletavatel teemadel ja loomulikult kutsehariduse  tulevikust.  Nagu eelmisel seminaril, on majutus ja seminaril osalemine korraldatud eraldi.   Seminar  Registreerumine algab Fientas 26. veebruaril. Töö päevakavaga käib. PS! Esinema on tulemas haridus- ja teadusminister.  Majutus  Juba praegu saavad kiiremad broneerida majutuse VOCO hotelli…
Read more

EKEÜ: arutame muudatusi hariduses koos

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing korraldab 22.-23. novembril Pärnus sügisseminari, kus koos erinevate osapooltega räägitakse sellest, milliseid muudatusi on vaja teha Eesti haridussüsteemis. „Kutseharidus on osa Eesti haridussüsteemist. Alates augustist on räägitud kutsehariduse reformist. Selle üle, et kutseharidusest palju räägitakse, on meil ainult hea meel. EKEÜ seisukoht on sama – Eesti kutseharidus vajab reformi, kuid näemevajadust…
Read more

Kutse EKEÜ üldkoosolekule 23. novembril 

Hea Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu liige  Oled oodatud 23. novembril 2023.a, kell 9:00-9:45 toimuvale Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu üldkoosolekule, Pärnus, Hotell Hestia Starnd (A.H. Tamsaare pst. 35) saalis Jurmala.   Üldkoosoleku päevakord:  Üldkoosolekul saavad hääletada vaid Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu liikmed või liikmete lihtvolitusega esindajad.  Vajadusel edastage volitus  digitaalselt allkirjastatult,  elektroonilisel aadressile info@ekey.ee, hiljemalt 22. 11.2023,…
Read more

EKEÜ sügisseminar: Kutseharidus muutuste tuules. Registreerumine on avatud!

 EKEÜ sügisseminar korraldatakse 22.-23. novembril Pärnus.  Seminari peateemaks on kavandatav kutsehariduse reform, õpikohustuse pikendamine ja seosed teiste haridusliikidega. Sõna saavad nii HTM ametnikud, partnerid, koolijuhid, õpetajad kui ka õpilased. Üheskoos arutletakse kutsehariduse tuleviku üle.  Vaata päevakava ning majutus- ja registreerumisinfot! 

Roheäratusel räägiti sellest, et kutseharidus peab olema elastne

EKEÜ ning Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri koostöös 19.-20. oktoobril korraldatud jätkusuutlikkuse teemaseminaril räägiti sellest, et kutseharidus peab olema paindlik ning elastne, et rohepöörde väljakutseteks valmis olla.  „Kuidas kutseharidussüsteem on valmis reageerima? Kuidas muutuda vastavalt muutuvatele oludele?“ küsis EKEÜ juhatuse liige Kadi Kreis Roheäratuse aruteludel.  Ürituse esimene päev viidi läbi TalTech poolt. Kestliku arengu ja…
Read more

Sügisseminar keskendub kutseharidusreformile 

Tänavune EKEÜ sügisseminar 22.-23. novembril Pärnus hotellis Strand keskendub kutseharidusreformile ja eri osapoolte ootustele.  Lisaks EKEÜ liikmetele on oodatud kaasa mõtlema nii tööandjate, riigiasutuste, üldhariduskoolide, kohalike omavalitsuste jt osapoolte esindajad.  Seminari esimest päeva juhib Urmas Vaino.  Seminari raames on 23. novembril kell 9.00-9.45 kavas ka EKEÜ üldkoosolek.  Täpne päevakava ja registreerumise info on koostamisel. 

Kuno Rooba: Olgem kutseharidusreformiga julgemad

Valitsusliidu koalitsioonilepingust tulenev soov muuta kutseharidust atraktiivsemaks on tervitatav. Tööealise elanikkonna pideva vähenemise tingimustes vajame oskustega inimesi ja inimeste oskused peavad vastama tööjõuturuvajadustele. Sellest vaatest lähtuvalt võiks reformi plaan olla ambitsioonikam ja kaasata ka üldhariduse reformimise. Kogu reformi suureks eesmärgiks võiks olla Eesti õpilastele elukestva õpioskuse tagamine. Hetkel on kutsekeskhariduse õppekavadel õppimine õpilasele rohkem pingutust nõudev kui õpilaste slängis „gümnaasiumis tiksumine“. Kutsekeskhariduse lõpetamiseks nõutava…
Read more

EKEÜ: on ülioluline, et kutseharidus võimaldaks nii kõrgetasemeliste erialaoskuste kui ka eesti keele oskuste omandamist.

Eestikeelne õpe kutsekoolides on viimaste nädalate jooksul tõusnud teravdatud tähelepanu alla.  Arvestades seda, et kutseharidus peab võimaldama nii kõrgetasemeliste kutseoskuste kui väga heal tasemel eesti keele oskuste omandamist, on Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing valmis igakülgseks koostööks lahenduste leidmisel sellele koolide jaoks juba pikalt päevakorral olnud murele. “Eestikeelse õppe pakkumine on paljude kutsekoolide jaoks olnud juba…
Read more

Soomes kohtus Euroopa kutsehariduse koostöövõrgustik

21-23. mail toimus Helsingis 10 Euroopa riigi kutsehariduse katusorganisatsioone koondava PRALINE koostöövõrgustiku kohtumine eesmärgiga õppida Soome kutsehariduse parimatest praktikatest. Kokkusaamist võõrustas Soome Kutsehariduse Edendamise Ühing AMKE.  Konkreetsemalt olid kohtumisel fookuses järgmised teemad:  Murekohtadena tõid soomlased välja üldoskuste taseme languse noorte hulgas, aga ka hariduse valdkonna eelarve nappuse, mis sunnib tegema valikuid.  10 Euroopa riigi kutsehariduse katusorganisatsioone…
Read more