Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee
 
 

EKEÜ Kevadseminar „MIS ON MUUTUSTE HIND?“

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing korraldab järjekordse kevadseminari “Mis on muutuste hind?” Seekord koguneme kultuuripealinnas Tartus, VOCO konverentsisaalis 21. ja 22. märtsil 2024. Teemadeks on õppimiskohustusliku ea pikendamine, koostöö üldharidusega, rahvusvahelistumine, kutsehariduse reform ja jätkusuutlikkus. Räägime[…]

Read more

Eelteade: EKEÜ kevadseminar   21.-22. märtsil Tartus VOCOs 

EKEÜ ootab kõiki kutsehariduse edendajaid ja partnereid Tartusse 21.-22. märtsil kevadseminarile, et rääkida hariduselu põletavatel teemadel ja loomulikult kutsehariduse  tulevikust.  Nagu eelmisel seminaril, on majutus ja seminaril osalemine korraldatud eraldi.  […]

Read more

EKEÜ: arutame muudatusi hariduses koos

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing korraldab 22.-23. novembril Pärnus sügisseminari, kus koos erinevate osapooltega räägitakse sellest, milliseid muudatusi on vaja teha Eesti haridussüsteemis. „Kutseharidus on osa Eesti haridussüsteemist. Alates augustist on[…]

Read more

Oled kutsehariduse fänn – siis võiksid kuuluda EESTI KUTSEÕPPE EDENDAMISE ÜHINGUSSE!

EKEÜ on vabatahtlikkuse alusel ühinenud inimeste iseseisev mittetulunduslik, kasumit mitte taotlev, avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada kutseharidust Eestis.
Ühingu 135 liiget esindavad erinevaid elualasid ja ameteid, kes on pühendunud kutsehariduse propageerimisele, nad räägivad ja teevad erinevaid ettevõtmisi kutsehariduse edendamiseks Eestis.
Ühing on asutatud 27.mail 1999.a. Kuressaares. Täna on ühing Eesti haridus- ja teadusministeeriumi sotsiaalne partner hariduspoliitikate väljatöötamisel. Osaleme aktiivselt ka riigikogu kultuurikomisjoni istungitel, esindame kutseharidust EVEA ja ETKL liikmena tööandjate juures.
Ühingu iga liige panustab ühingu tegevustesse läbi liikmemaksu. Liikemaks on ühingus 25.- €. Liikmeks olemine tagab soodsamad tingimused ühingu rahalistel sündmustel.
Igal ühingu liikmel on võimalus panustada ka rohkem, tehes ühingule annetusi. Liikmemaksu ja annetusi saab teha ühingu arveldusarvele, märkides ära annetaja või liikmemaksu maksja nime. Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing arveldusarve on EE651010220008158012.