Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing: kutseharidus on kiirtee tööturule!

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esinaise Triin Laasi-Õige sõnul tuleks kutseharidusest rääkida kui kiirteest tööturule ja ta peab positiivseks, et kutseharidus on jõudnud taas avalikku arvamus- ja uudisruumi.“Loodava koalitsiooni plaaniga tõsta[…]

Read more

Loodava koalitsiooni suund koolikohustuse ea tõstmisel on õige!

Loodava koalitsiooni plaan tõsta koolikohustuse iga 18. eluaastani või kutsehariduse omandamiseni on toonud üle pika aja kutseharidusega seonduva temaatika taas avalikku arvamus- ja uudisruumi. Tõik, et nende tuhandete noorte käekäik,[…]

Read more

Üldkogu valis uue EKEÜ juhatuse!

16. märtsil toimus Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu kevadseminari „Kutseharidus on tuleviku tegija!“ raames ka üldkoosolek, kus tehti kokkuvõtteid nii 2022. aasta tulemustest  kui vaadati tagasi ühingu viimase kolme aasta olulisematele tegevustele. Muuhulgas oli jagatud rõõm nentida, et kutsehariduse[…]

Read more

Oled kutsehariduse fänn – siis võiksid kuuluda EESTI KUTSEÕPPE EDENDAMISE ÜHINGUSSE!

EKEÜ on vabatahtlikkuse alusel ühinenud inimeste iseseisev mittetulunduslik, kasumit mitte taotlev, avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada kutseharidust Eestis.
Ühingu 135 liiget esindavad erinevaid elualasid ja ameteid, kes on pühendunud kutsehariduse propageerimisele, nad räägivad ja teevad erinevaid ettevõtmisi kutsehariduse edendamiseks Eestis.
Ühing on asutatud 27.mail 1999.a. Kuressaares. Täna on ühing Eesti haridus- ja teadusministeeriumi sotsiaalne partner hariduspoliitikate väljatöötamisel. Osaleme aktiivselt ka riigikogu kultuurikomisjoni istungitel, esindame kutseharidust EVEA ja ETKL liikmena tööandjate juures.
Ühingu iga liige panustab ühingu tegevustesse läbi liikmemaksu. Liikemaks on ühingus 25.- €. Liikmeks olemine tagab soodsamad tingimused ühingu rahalistel sündmustel.
Igal ühingu liikmel on võimalus panustada ka rohkem, tehes ühingule annetusi. Liikmemaksu ja annetusi saab teha ühingu arveldusarvele, märkides ära annetaja või liikmemaksu maksja nime. EKEÜ arveldusarve on EE651010220008158012.