Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee

Kuno Rooba: Olgem kutseharidusreformiga julgemad

Valitsusliidu koalitsioonilepingust tulenev soov muuta kutseharidust atraktiivsemaks on tervitatav. Tööealise elanikkonna pideva vähenemise tingimustes vajame oskustega inimesi ja inimeste oskused peavad vastama tööjõuturuvajadustele. Sellest vaatest lähtuvalt võiks reformi plaan olla ambitsioonikam ja kaasata ka[…]

Read more

EKEÜ: on ülioluline, et kutseharidus võimaldaks nii kõrgetasemeliste erialaoskuste kui ka eesti keele oskuste omandamist.

Eestikeelne õpe kutsekoolides on viimaste nädalate jooksul tõusnud teravdatud tähelepanu alla.  Arvestades seda, et kutseharidus peab võimaldama nii kõrgetasemeliste kutseoskuste kui väga heal tasemel eesti keele oskuste omandamist, on Eesti[…]

Read more

Soomes kohtus Euroopa kutsehariduse koostöövõrgustik

21-23. mail toimus Helsingis 10 Euroopa riigi kutsehariduse katusorganisatsioone koondava PRALINE koostöövõrgustiku kohtumine eesmärgiga õppida Soome kutsehariduse parimatest praktikatest. Kokkusaamist võõrustas Soome Kutsehariduse Edendamise Ühing AMKE.  Konkreetsemalt olid kohtumisel fookuses järgmised[…]

Read more

Oled kutsehariduse fänn – siis võiksid kuuluda EESTI KUTSEÕPPE EDENDAMISE ÜHINGUSSE!

EKEÜ on vabatahtlikkuse alusel ühinenud inimeste iseseisev mittetulunduslik, kasumit mitte taotlev, avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada kutseharidust Eestis.
Ühingu 135 liiget esindavad erinevaid elualasid ja ameteid, kes on pühendunud kutsehariduse propageerimisele, nad räägivad ja teevad erinevaid ettevõtmisi kutsehariduse edendamiseks Eestis.
Ühing on asutatud 27.mail 1999.a. Kuressaares. Täna on ühing Eesti haridus- ja teadusministeeriumi sotsiaalne partner hariduspoliitikate väljatöötamisel. Osaleme aktiivselt ka riigikogu kultuurikomisjoni istungitel, esindame kutseharidust EVEA ja ETKL liikmena tööandjate juures.
Ühingu iga liige panustab ühingu tegevustesse läbi liikmemaksu. Liikemaks on ühingus 25.- €. Liikmeks olemine tagab soodsamad tingimused ühingu rahalistel sündmustel.
Igal ühingu liikmel on võimalus panustada ka rohkem, tehes ühingule annetusi. Liikmemaksu ja annetusi saab teha ühingu arveldusarvele, märkides ära annetaja või liikmemaksu maksja nime. EKEÜ arveldusarve on EE651010220008158012.