Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee

EKEÜ: arutame muudatusi hariduses koos

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing korraldab 22.-23. novembril Pärnus sügisseminari, kus koos erinevate osapooltega räägitakse sellest, milliseid muudatusi on vaja teha Eesti haridussüsteemis.

„Kutseharidus on osa Eesti haridussüsteemist. Alates augustist on räägitud kutsehariduse reformist. Selle üle, et kutseharidusest palju räägitakse, on meil ainult hea meel. EKEÜ seisukoht on sama – Eesti kutseharidus vajab reformi, kuid näemevajadust palju ambitsioonikamaks reformiks – haridusreformiks ja seda koos kõigi teiste osapooltega,“ rääkis EKEÜ juhatuse esimees Kuno Rooba. „Kui me jääme ainult kutsehariduse muutmise juurde, siis kukub see reform läbi.“ 

EKEÜ sügisseminar „Kutseharidus muutuste tuules“ toob kokku koolijuhid ja õpetajad eri haridusliikidest, haridusametnikud, tööandjate ja teiste partnerite esindajad.

„Kutsehariduse asjaosalised, lapsevanemad, üldhariduskoolide õpetajad, üldhariduskoolide pidajad, ettevõtjad ja kohalike omavalitsuste esindajad peavad teadma, et mida me muutma lähme ja mis on selle muutuse eesmärk,“ märkis Rooba.

 „Kutsehariduse, selle korralduse, kutsekooli toimimise tõhusus on oluline, selles pole küsimust. Samas teadmatus, kas ja kui pikalt ning millisena riik koolide tulevikku näeb, tekitab ebakindlust.  Kutsehariduse reformi, tegelikult iga haridusreformi põhjendus ja eesmärk ei saa olla eelarve kokkuhoid. Excelit ja kulupõhisust peab arvestama, kuid mitte seadma põhiprintsiibiks. Õppimisvõimalused ja -valikud peavad jääma ka maale, mitte koonduma ainult Harjumaale ja linnadesse.“

Rooba sõnul on selge vajadus keskhariduse sisu uuendamise vajaduse järele. „Koostöö muutmine sisuliseks ja vältimatuks kogu keskhariduse lõikes ja põhihariduse suunal on möödapääsmatu. Meie arvates vajab üldharidus tõsist reformi. See on sisulise koostöö eeldus. Kutsehariduse edendajatena näeme, et haridus peaks muutuma elulähedasemaks, loobuda tuleks torukooli mudelist, kogu keskharidust tuleks mõõta samadel alustel. Üldkeskhariduses ja kutsekeskhariduses tuleks õppetööd palju rohkem samade põhimõtete alusel läbi viia.“

Sügisseminari info on kättesaadav ühingu veebilehel ekey.ee.

„Arutame seminaril kutseharidusreformi rolli haridusreformi käivitamisel. Peame tegema väga paljude osapooltega üheskoos asju suuremaks ja paremaks,“ lisas Rooba. „Kokku on registreerunud 110 inimest, nii palju pole meie seminaridel osalejaid varem olnud. See näitab, et reformi teema osas ollakse väga ootusärevad.“