Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee

EKEÜ aruande- ja valimiskoosolek toimub 16.märtsil kell 9.00 Pühajärve Puhkekeskuses.

Päevakord:

1. Üldkoosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.

2. EKEÜ juhatuse 2022.a. tegevusaruande kinnitamine.

  • Juhatuse tegevusaruanne
  • Ülevaade PRALINE projektist
  • Ülevaade kutsehariduse rahvusvahelistumisest.
  • Ülevaade rohepöörde teemadest
  • Ülevaade juhtimisalasest projektist

3. EKEÜ 2022.a. majandusaruande kinnitamine.

4. EKEÜ juhatuse tegevusaruanne 2020-2023

5. Juhatuse valimine

  • Juhatuse suuruse otsustamine
  • Juhatuse liikmekandidaatide ülesseadmine
  • Häältelugemiskomisjoni moodustamine
  • Juhatuse liikmekandidaatide enesetutvustus
  • Sõnavõtud

7. 2023.a. eelarve kinnitamine

8. Kohapeal algatatud küsimused, vaba mikrofon.

9. Hääletamistulemuste kinnitamine, juhatuse väljakuulutamine, asendusliikmete kinnitamine.

10. Koosoleku lõpetamine

Palume liikmetel, kes ei saa koosolekul osaleda, anda oma otsustamisõigus volitusega mõnele ühingu liikmele.

Volikiri on siin: 

https://docs.google.com/document/d/11c18BxyJRw9FeBonYIOhwmunZGMhVeVW/edit#heading=h.gjdgxs