Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee

Roheäratusel räägiti sellest, et kutseharidus peab olema elastne

EKEÜ ning Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri koostöös 19.-20. oktoobril korraldatud jätkusuutlikkuse teemaseminaril räägiti sellest, et kutseharidus peab olema paindlik ning elastne, et rohepöörde väljakutseteks valmis olla. 

„Kuidas kutseharidussüsteem on valmis reageerima? Kuidas muutuda vastavalt muutuvatele oludele?“ küsis EKEÜ juhatuse liige Kadi Kreis Roheäratuse aruteludel. 

Ürituse esimene päev viidi läbi TalTech poolt. Kestliku arengu ja rohepöörde nõunik Helen Sooväli-Sepping rõhutas, et TalTech puhul on kõige olulisem märksõna interdistsiplinaarsus. Asutatud on Kliimanutika tuleviku keskus ja Ringmajanduse tuumiklabor. Teadustöö kõrval mõõdetakse kliimajalajälge ning analüüsitakse elurikkust haljasaladel. Loodud on rohestrateegia. 

Päeva teisel poolel tutvuti TalTech laboritega ja saadi ülevaade tekstiilide, toidutehnoloogia, robootika, päikeseenergia, ärikorralduse, linnaplaneerimise, transpordi, materjalitehnoloogia, ehituse jt valdkondade teadustööst. 

„Me oleme tunnetanud, et kutse- ja kõrghariduse vahel on barjäär,“ rääkis Kreis. Roheäratuse teemaseminar andis loodetavasti oma panuse, et neid barjääre vähendada. 

Roheäratuse teisel päeval värskelt ümberbränditud Tallina Kopli Ametikoolis e TAKAs tegi direktor Kaspar Kaugija ülevaate kooli rohetegevustest. 

Uku Varblane ja Märt Masso (Riigikogu Arenguseisre Keskuse) ülevaade rohepöörde trendide ja arendustsenaariumide uuringust tõstatas küsimuse selle kohta, kui palju on inimeste käitumist võimalik keskkonnajalajälje vähendamiseks võimalik muuta. 

Aruteludes märgiti, et rohepöördel ja liikumisel kliimaneutraaluse suunas on kutseharidusel suur roll. Roheoskusi peavad omandama nii tänased tasemeõppijad kui ka tööturul olevad täiskasvanud täiendõppes. 

Roheäratust aitas rahastada Erasmus+. Ürituse eestvedajaks on kutsehariduse ekspertide (VET Teams) kogu. 

„Roheäratus mõjus inspireerivalt. Põnev oli kuulda, kuidas lähenetakse praktiliselt muutuste juhtimisele suures organisatsioonis. Kogu ürituse vältel kuulsin ja nägin võimalusi, väikeseid detaile, mida ma saan oma õpetajatöös kasutada,“ rääkis ametikooli disainiõpetaja Erik Riige. 

„Sain kinnituse ja veendumist mitmele oma mõttele, et olen õigel teel,“ rääkis Räpina Aianduskooli koolitusjuht Elina Oeselg. „Tundsin, et nõutust, mis teatud hetkedel on mu sees, kogevad teistel ka.“ 

Mis on rohepöörde küsimused kutsehariduse jaoks? Uku Varblane Riigikogu Arenguseire Keskusest küsis arvamust ka ChatGPTlt.
 
Roheäratusel osalejad TalTech toidutehnoloogia laboris

Roheäratuse päev TalTechis aitas otsida kutse- ja kõrghariduse kokkupuutepunkte. Keskel arutlevad Valgamaa Kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots ja jätkusuutliku väärtusahela juhtimise lektor Ulrika Hurt.