Kuno Rooba: Olgem kutseharidusreformiga julgemad

Valitsusliidu koalitsioonilepingust tulenev soov muuta kutseharidust atraktiivsemaks on tervitatav. Tööealise elanikkonna pideva vähenemise tingimustes vajame oskustega inimesi ja inimeste oskused peavad vastama tööjõuturuvajadustele. Sellest vaatest lähtuvalt võiks reformi plaan olla ambitsioonikam ja kaasata ka üldhariduse reformimise. Kogu reformi suureks eesmärgiks võiks olla Eesti õpilastele elukestva õpioskuse tagamine. Hetkel on kutsekeskhariduse õppekavadel õppimine õpilasele rohkem pingutust nõudev kui õpilaste slängis „gümnaasiumis tiksumine“. Kutsekeskhariduse lõpetamiseks nõutava…
Read more