Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee

Kutse EKEÜ üldkoosolekule 23. novembril 

Hea Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu liige 

Oled oodatud 23. novembril 2023.a, kell 9:00-9:45 toimuvale Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu üldkoosolekule, Pärnus, Hotell Hestia Starnd (A.H. Tamsaare pst. 35) saalis Jurmala.  

Üldkoosoleku päevakord: 

  1. Ülevaade ühingu tööst –  Kuno Rooba  
  1. Ülevaade liikmeskonnast. Informatsioon juhatuse soovist kasutada ühingu põhikirjalise võimalusi liikmete väljaarvamiseks – Kuno Rooba, Margus Ojaots 
  1. Palgalise ametikoha moodustamine – Kuno Rooba 

Üldkoosolekul saavad hääletada vaid Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu liikmed või liikmete lihtvolitusega esindajad. 

Vajadusel edastage volitus  digitaalselt allkirjastatult,  elektroonilisel aadressile info@ekey.ee, hiljemalt 22. 11.2023, kell 23.59 

Juhatus palub liikmetel, kes ei osale EKEÜ sügisseminaril, registreeruda Fienta kaudu valides tasuta pileti „Üldkoosolek“: https://fienta.com/et/ekeu-sugisseminar