Sõpruse pst. 182, TALLINN 13424
info@ekey.ee

Soomes kohtus Euroopa kutsehariduse koostöövõrgustik

21-23. mail toimus Helsingis 10 Euroopa riigi kutsehariduse katusorganisatsioone koondava PRALINE koostöövõrgustiku kohtumine eesmärgiga õppida Soome kutsehariduse parimatest praktikatest. Kokkusaamist võõrustas Soome Kutsehariduse Edendamise Ühing AMKE

Konkreetsemalt olid kohtumisel fookuses järgmised teemad: 

  • elukaareülene kutseharidus, kus ühes õpperühmas saavad kokku väga erineva vanuse ja varasema hariduse ning töökogemusega õppijad 
  • õpikogemuse personaliseerimine ehk valikuterohked kutsehariduse õppekavad, mis võimaldavad valitud eriala raames igal õppijal oma huvidest, eeldustest ja eesmärkidest lähtuvalt oma õppekava ise “kokku panna”. Loomulikult on eelduseks see, et valitud erialal tööle asumiseks vajalikud baasoskused on ühtlaselt omandatud, ent samas iga õppija personaalsus ka arvesse võetud.
  • erivajadustega inimestele suunatud kaasav kutseharidus, kus lisaks kaasavale õppele tegutsevad ka erikutsekoolid sügavama erivajadusega õppijatele võimete ja vajaduste põhise õppe pakkumiseks.
  • erinevad õppimist ning hilisemat tööhõivet toetavad meetmed

Murekohtadena tõid soomlased välja üldoskuste taseme languse noorte hulgas, aga ka hariduse valdkonna eelarve nappuse, mis sunnib tegema valikuid. 

10 Euroopa riigi kutsehariduse katusorganisatsioone koondava PRALINE koostöövõrgustiku ühiseks eesmärgiks on tutvuda täiskasvanuhariduse edendamiseks võrgustikus osalevate riikide parimate praktikatega. Kokkusaamiste tulemusena sõnastatakse nähtu ja kuuldu pinnalt soovitusi ka Euroopa Komisjonile kutse- ja täiskasvanuhariduse arendamiseks.

Eestit esindasid seminaril  Tallinna Majanduskooli direktor Triin Laasi-Õige, Tallinna Teeninduskooli direktor Meeli Kaldma ning Tartu Kunstikooli õppejuht Roosi Nemliher.